Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

ΦΡΙΚΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΑΣΕΒΕΙΕΣ


Παλαιότερα, είχαμε ελέγξει από αυτή τη στήλη τον αντορθόδοξο λόγο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ότι «όλες οι θρησκείες και όλοι οι λαοί τον ίδιο Θεό λατρεύουν, αλλά με διαφορετικό τρόπο»! Είναι θλιβερό και ενδεικτικό της αποστασίας ενός μεγάλου τμήματος της Ορθόδοξης Ιεραρχίας από την «άπαξ παραδοθείσαν τοις αγίοις Πίστην» το ότι εκστομίζονται τέτοιες κακοδοξίες από το στόμα ενός Προκαθημένου, που έχει την αξίωση να λέγεται «πνευματικός ηγέτης τριακοσίων εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών».
Με τον λόγο αυτό ο κ. Βαρθολομαίος παραδέχεται, ότι ο Θεός των Εβραίων (που απέρριψαν και σταύρωσαν τον Υιό, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον λόγο της Καινής Διαθήκης, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα) είναι ο ίδιος με τον Θεό, στον οποίο πιστεύει ο Χριστιανισμός! Ο Θεός επίσης του Ισλάμ (που αρνείται τη θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος) είναι ο αυτός με τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού! Οι δε αναρίθμητες ψευδοθεότητες του Ινδουισμού ταυτίζονται με τον Ένα, τον μοναδικό και αληθινό Θεό της Ορθοδοξίας!

«Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια», διακήρυξε θεόπνευστα ο Ψαλμωδός. Και έρχεται τρεις χιλιάδες χρόνια αργότερα ο κ. Βαρθολομαίος να μας διδάξει ότι τα έθνη και ο Χριστιανισμός (τον οποίο στην αυθεντική μορφή του, την Ορθοδοξία, παρουσιάζεται ότι εκπροσωπεί), λατρεύουν τον ίδιο Θεό, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Πραγματοποιείται έτσι ο προφητικός λόγος του Αποστόλου, ότι «εν εσχάταις ημέρες... έσονται οι άνθρωποι... βλάσφημοι... ανόσιοι... προδόται... έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας, την δε δύναμιν αυτής αρνημένοι» (Β΄ Τιμ. 3, 1-5).

Πραγματοποιείται και έτερος λόγος του ιδίου προς τους ποιμένες της Εφέσου: «Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα...» (Πράξ. 20, 30).

(Από το περιοδικό «Ο Σταυρός»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: